ZAKYNTHOS
ISLAND

DIVING PLACES

LIMNI KERIOU

LOCATION

TZANETOS

TAVERN TZANETOS